Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πάει κι΄ έρχεται μα ποτέ δεν αλλάζει θέση.
Βλέπεις το 497 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά