απο το 2009
Πάει κι΄ έρχεται μα ποτέ δεν αλλάζει θέση.
Βλέπεις το 495 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα