Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ουρανός και γη κασέλα και στη μέση περιστέρα.
Βλέπεις το 493 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά