απο το 2009
Όσο τη μαλάξεις την περιστέρα μου, τόσο γεμίζει η χέρα μου.
Βλέπεις το 478 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα