Όσο τη μαλάξεις την περιστέρα μου, τόσο γεμίζει η χέρα μου.
Βλέπεις το 476 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα