Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Όρνιθα κουά - κουά πηδά τον τοίχο και γεννά.
Βλέπεις το 471 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά