Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Όλους ταΐζει και δεν τρώει. Τι είναι;
Βλέπεις το 468 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά