Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Όλο μέσα και το κεφάλι έξω. Τι είναι;
Βλέπεις το 459 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά