Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Όλο τον κόσμο ντύνει κι αυτή είναι γυμνή.
Βλέπεις το 459 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά