Όλη μέρα τρώει κρέας και το βράδυ μετράει τ' αστέρια. Τι είναι;
Βλέπεις το 457 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα