Όλα τα σβήνει το νερό, κι εμένα μόν' ανάβει. Τι είναι;
Βλέπεις το 451 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα