απο το 2009
Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια, αυτά όμως κάνουν σε όλα τα δάχτυλα ανεξαιρέτως.
Βλέπεις το 451 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα