Ανοίγει ο μαλλιασμένος και μπαίνει ο κορδωμένος.
Βλέπεις το 46 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα