Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ο γιος μου ο Κοντοθόδωρος πολλά ζωνάρια έχει.
Βλέπεις το 439 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά