Νερωμένη την εβάζω, τσιτωμένη την εβγάζω.
Βλέπεις το 431 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα