απο το 2009
Να αναφέρετε πέντε συνεχείς ημέρες της εβδομάδας, χωρίς να τις ονομάσετε.
Βλέπεις το 428 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα