απο το 2009
Μπορεί να είμαι μεγάλος μα και μικρός.Για μένα πολλοί θέλουν να μάθουν χωρίς εγώ να το ζητώ, αφού ούτε ακούω, ούτε μιλώ.
Βλέπεις το 426 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα