Μπορεί να είμαι μεγάλος μα και μικρός.Για μένα πολλοί θέλουν να μάθουν χωρίς εγώ να το ζητώ, αφού ούτε ακούω, ούτε μιλώ.
Βλέπεις το 425 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα