Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ανήρ με γεννά και πατήρ υπέρ φύσιν. Ζωήν καλεί με, και θάνατον προσφέρω. Τι είναι;
Βλέπεις το 43 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά