Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Με κορόνα σαν στρατάρχης σ’ όλους τους στρατούς και στόλους έκανε πικρά να κλάψει έναν απ’ τους Αποστόλους.
Βλέπεις το 393 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά