απο το 2009
Με βελόνα και κλωστή, είναι φτιαγμένο, με κόπο πολύ. Τα χρώματά του γίνονται από φυτά, στολίζει κρεβάτια, μαξιλάρια και χαλιά. Τι είναι;
Βλέπεις το 392 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα