απο το 2009
Μάτια έχει δύο, όταν όμως θέλει να δει καλά, το ένα κρατά κλειστό.
Βλέπεις το 387 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα