απο το 2009
Μακρύς μακρύς καλόγερος, ποτέ σκιά δεν κάνει. Τι είναι;
Βλέπεις το 383 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα