Λούσκεται και πλύσκεται, καμίαν 'κι στεγνούται.
Βλέπεις το 374 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα