απο το 2009
Κρυώνουνε το καλοκαίρι, πράσινα φορούν παλτά. Μα σαν μπουν… μένουν γυμνά!
Βλέπεις το 370 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα