Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Κουτερίτσα φορτωμένη και στη ίδια θέση μένει. Τι είναι;
Βλέπεις το 364 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά