Κουτερίτσα φορτωμένη και στη ίδια θέση μένει. Τι είναι;
Βλέπεις το 364 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα