απο το 2009
Κορόνα φορεί, βασιλιάς δεν είναι την ώρα λέει, ρολόι δεν είναι.
Βλέπεις το 364 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα