απο το 2009
Κάτι κοπέλες στρογγυλές, άμα μπουν στα σπίτια τους, βγαίνουν στα παράθυρα.
Βλέπεις το 346 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα