Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Καράβι δωδεκάσφηνο, κάθε σφήνα κι όνομα.
Βλέπεις το 343 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά