Καμαρωτές κυράδες πλέουν στα νερά, στα πλουμιστά ή στα άσπρα, φωνάζουν το παπά.
Βλέπεις το 339 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα