απο το 2009
Θάλασσα χωρίς νερό, και πόλεις δίχως σπίτια.
Βλέπεις το 332 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα