Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ήταν άνθρωποι κι όμως δεν γεννήθηκαν από ανθρώπους.
Βλέπεις το 328 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά