Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Η πλάτη της είναι ξύλινη και η κοιλιά της έχει τρίχες.
Βλέπεις το 323 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά