Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Έχω πέντε δαχτυλάκια που ζεσταίνουν τα χεράκια.
Βλέπεις το 308 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά