Αδειανό δε στέκεται γεμάτο δε λυγίζει.
Βλέπεις το 4 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα