Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Έχω ένα εργανόπον και σκεπάζ όλεν την γην.
Βλέπεις το 297 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά