απο το 2009
Έχουν πέντε κεφάλια, τέσσερις αναπνοές, χέρια πόδια είκοσι και νύχια εκατό.
Βλέπεις το 293 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα