Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Αν φωνάξετε το φως θα έρθει ένα ζώο. Ποιό;
Βλέπεις το 30 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά