απο το 2009
Έχει πολλές γλώσσες και δε μιλάει, δεν έχει πόδια και όμως προχωράει, μόλις όμως συναντήσει νερό σταματάει.
Βλέπεις το 287 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα