Έχει πολλές γλώσσες και δε μιλάει, δεν έχει πόδια και όμως προχωράει, μόλις όμως συναντήσει νερό σταματάει.
Βλέπεις το 286 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα