απο το 2009
Εσύ τον βλέπεις πάντοτε, ο βασιλιάς σπανίως και ο Θεός ποτέ.
Βλέπεις το 278 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα