Αν παίξουμε μουσική με αυτά τα όργανα, δεν ακούγεται τίποτα.
Βλέπεις το 28 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα