απο το 2009
Ένας πατέρας κεφαλή, δώδεκα γιοι ποδάρια και κάθε γιος στη ράχη του έχει τριάντα κόρες. Κάθε βράδυ πεθαίνει η μια, ταχιά γεννιέται η άλλη. Τι είναι;
Βλέπεις το 270 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα