Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ένας πατέρας έχει δώδεκα παιδιά.Το κάθε παιδί εξήντα θυγατέρες, μισές άσπρες, μισές μαύρες.
Βλέπεις το 268 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά