Ένα τραγί, μα τι τραγί, δίχως ουρά, δίχως μαλλί.
Βλέπεις το 265 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα