Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ένα πουλί πετούμενο, πετούμενο, χαρούμενο, που έχει έξι πόδια και χέζει σαν τα βόδια.
Βλέπεις το 258 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά