απο το 2009
Ένα πουλί πετούμενο, πετούμενο, χαρούμενο, που έχει έξι πόδια και χέζει σαν τα βόδια.
Βλέπεις το 258 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα