απο το 2009
Εν μηνί Μαρτίω θηρίον γεννάται πέντε το χαλεύουσι δύο το συντρίβουσι και εις την χώραν των ελεφάντων αποθνήσει.
Βλέπεις το 250 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα