Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Εκκλησιά ζωγραφιστή, δυο παράθυρα στο φως, μία πόρτα ανοιχτή και καμπάνα σκαλιστή.
Βλέπεις το 248 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά