Εκκλησίτσα θολωτή, ένας στύλος την κρατεί.
Βλέπεις το 248 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα