απο το 2009
Εκεί που στέκεις έστεκα και κει που στέκω θα σταθείς.
Βλέπεις το 247 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα