απο το 2009
Εκεί που στέκεις έστεκα και κει που στέκω θα σταθείς.
Βλέπεις το 246 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα